MG Nhỡ (4-5 tuổi) từ ngày 23 đến ngày 28/5/2016
Ngày đăng: 19/07/2016 - lượt xem: 1355

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Mẫu giáo Nhỡ (4-5 tuổi)

Từ ngày  20 đến 24/10/2014

Giáo dục âm nhạc


- Dạy hát: Cô và mẹ
- Nghe hát: Khúc hát ru người mẹ trẻ

 
Làm quen văn học

Truyện: Thỏ trắng đi học

Thể Dục
- Tung và bắt bóng với ngời đối diện
- Trò chơi: Kéo co

Năng khiếu:
- Tiếng Anh (sáng)

- Múa (chiều)
 

Tạo hình

Vẽ chân dung bà và mẹ (Bài 5 vở vẽ)

Năng khiếu:

- Vẽ (sáng)

 

Làm quen với toán


Nhận biết chữ số, số lượng và thứ tự trong phạm vi 5

Năng khiếu:
- Tiếng Anh (sáng)

-Vẽ (chiều)
Môi trường xung quanh

Trò chuyện về ngày 20/10

Năng khiếu:

- Múa (sáng)