MG Bé (3-4 tuổi) từ ngày 23 đến 28/5/2016
Ngày đăng: 19/07/2016 - lượt xem: 1967

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Mẫu giáo Bé (3-4 tuổi)

Từ ngày 23 đến 28/5/2016

 

Làm quen văn học


Truyện: Cả nhà đều làm việc

Năng khiếu: Vẽ (chiều)

Thể dục

- Đi theo đường hẹp, trèo lên xuống ghế

- Trò chơi: Bắt chước tạo dáng

Năng khiếu:

-Tiếng Anh (sáng)

- Múa (chiều)

 

Tạo hình

Dán ngôi nhà

(Bài 5 Vở  tập dán hình)

     Làm quen với toán

Nhận biết: To hơn - Nhỏ hơn

Năng khiếu:

- Tiếng Anh (sáng)

 

  Môi trường xung quanh


Bé kể về gia đình

Năng khiếu: Múa (sáng)