Nhà trẻ B (25-36 tháng tuổi) từ ngày 23 đến ngày 28/5/2016
Ngày đăng: 19/07/2016 - lượt xem: 1539

Lớp

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Nhà trẻ B

(25-36 tháng tuổi)

Từ ngày 23 đến 28/5/2016

Thể dục


- Lăn bóng bằng hai tay
 
Nhận biết tập nói

- Đồ dùng cá nhân của bé
Làm quen với văn học

- Thơ: Giờ ăn (Lần 2)
Nhận biết phân biệt

Hoạt động với đồ vật: Bé - Cô giáo và các bạn

Giáo dục âm nhạc


- Hát: Lời chào buổi sáng
- Trò chơi: tai ai tinh