HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2011 - 2012
Ngày đăng: (19/10/2011) - Lượt xem: 8922

          Ngày 15/10/2011, Trường Mầm non Hương Dung đã tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2011- 2012 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường.

CNVC3.jpg

          Hội nghị đã nghe thầy giáo Hiệu trưởng nhà trường Lê Văn Ánh báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức viên chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2010- 2011, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm học mới 2011 -2012 như sau:

          Mục tiêu chung của trường năm học 2011 - 2012 là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục mầm non, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra của năm học. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của ngành về giáo dục mầm non, đảm bảo an toàn thực phẩm trong nuôi dưỡng, phát huy dân chủ, nâng cao đời sống cán bộ, giáo viên, công nhân viên, quan tâm đến các cán bộ có hoàn cảnh đặc biệt; Xây dựng trường Mầm non hương Dung thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh có quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh. Tạo mọi điều kiện và môi trường thuận lợi nhất cho các thành viên của trường phát huy năng lực, sức sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao.

          Trong công tác giảng dạy, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện có hiệu quả  Đề án nâng cao chất lượng giáo dục mầm non của Quận và Thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh  thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo quyết định 239/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch số 107/KH-UNND ngày 27/7/2010 của UBNN Thành phố Hà nội, chương trình số 521/CTr-UBND ngày 10/12/2010 của UBND Quận Hai Bà Trưng. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới phương pháp giáo dục trẻ, củng cố phát triển về số lượng và chất lượng về công tác giáo dục mầm non của trường

          Trong công tác đầu tư luôn chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non của nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên nhằm không ngừng cải thiện chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

          Mặt khác quan tâm đến công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non, huy động sự tham gia tích cực của cha mẹ học sinh và cộng động đồng cùng chăm lo cho giáo dục mầm non, đồng thời huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục mầm non của nhà trường một cách bền vững.

          Với tinh thần trách nhiệm cao tại Hội nghị Cán bộ viên chức của trường đã thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại trong năm học 2010- 2011 và mạnh dạn đề ra những chủ trương, biện pháp cần thực hiện trong năm học 2011 -2012 góp phần đưa nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh

          Hội nghị đã biểu quyết Dự thảo nghị quyết hội nghị Cán bộ viên chức với sự tán thành 100%. Tin tưởng rằng với ý chí quyết tâm cao, sự đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, giáo viên và công nhân viên trong toàn trường sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ nội dung và chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị đã đề ra

CNVC1.JPG


Các tin khác: